Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise en büyük 4. ekonomisi Almanya, 1 Mart 2020’de çıkardığı yeni nitelikli iş gücü yasası ile üniversite eğitimi veya üniversite dışı meslek eğitimi almış kalifiye elemanların uzun süreli çalışmak amacıyla Almanya’ya göç etmelerini kolaylaştırıyor. Değişiklik yapılmış göç yasasıyla, Avrupa Birliği dışı ülkelerden gelecek kalifiye elemanlara, iş aramak üzere Almanya nitelikli iş gücünden faydalanabilmeleri için 6 ay süreyle iş arama vizesi verilebiliyor. Bunun dışında yasayla gelen önemli diğer bir değişiklik ise Federal İş Kurumu tarafından gerçekleştirilen Almanya veya AB ülkeleri içinde öncelikli başka uygun adayların olup olmadığı yönündeki incelemenin kaldırılarak, işverenlerin AB dışı ülkelerden gelenleri istihdam edebilmelerini kolaylaştıran düzenleme.

Ülkemizde aldığı üniversite eğitimi veya mesleki eğitimi Almanya’daki denklik kurumu tarafından tanınanlar, iş aramaları için verilecek olan vize süresince geçimini sağlayabileceğini göstermesi ve çalışmak istediği mesleğe yeterli olacak düzeyde Almanca bilmesi koşullarıyla iş aramak üzere Almanya’ya giderek iş başvurularında bulunabilecek, yüz yüze mülakatlara katılabilecek ve haftada 10 saate kadar deneme amaçlı çalışabilecekler. Bunun dışında denklik başvurusunda bulunan kişinin almış olduğu mesleki eğitiminde Almanya’daki mesleki eğitime kıyasla eksikliklerin bulunduğunun tespit edilmesi halinde kalifikasyon programı kapsamında Almanya’dan 2 yıl kadar süreyle oturum izni alması da mümkün.

İlgili denklik prosedürlerinin tamamlanmasıyla, nitelikli iş gücü olarak Almanya’ya göç etmenizin en önemli ikinci adımı bir iş sözleşmesi kapsamında istihdam edilmeniz. Bu noktada hangi işe ve nasıl başvuruda bulunacağınız büyük önem taşıyor. Uygun bir başvuru yazısının yazılması, detaylı bir özgeçmişin hazırlanması, alınan diplomaların, eğitimlerin, referansların, çalışma belgelerinin ve diğer evrakların onaylı tercümeleriyle beraber hazırlanarak iş başvurusunda bulunulması başvurunuzun değerlendirilmeye alınmasını ve iş görüşmesine çağrılmanızı sağlayacak en önemli kriterler. İş başvurunuzun kabul edilmesiyle işveren tarafından istihdam edilmeniz halinde çalışma koşullarının yer aldığı yazılı iş sözleşmesiyle, Yabancılar Dairesine yapılacak başvuruyla geçici iş arama vizeniz, oturum iznine çevrilecek.

Özetle Almanya nitelikli iş gücü yasasıyla giden yolu 5 aşama oluşturmaktadır. Bunlar;

  • Mesleki eğitim, Almanca dil becerisi ve diğer yeterlilikleriniz,
  • Bunları gösterir belgelerinizle denklik kontrollerinin yapılması ve Almanya’da denklik başvurunuzun yapılması,
  • Almanya’da iş aramanız için yapılacak vize başvurusu ve bu kapsamda iş arama planı ve faaliyet dosyasının hazırlanması,
  • İş arama süreci
  • İş bulduktan sonra iş sözleşmenizle beraber oturum izninin alınmasıdır.

Denklik prosedürü ve vize süreci ayrı olarak yürütülmekte, ikisi için de ayrıca başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Sürecin Almanya’yla koordineli olarak yürütülmesi ve hayatınızın en önemli adımlarından biri olabilecek Almanya’ya göçle ilgili olarak Almanya’da yaşam ve çalışma koşulları hakkında danışman desteği almanız başvuru sürecinizin doğru şekilde yürütülmesinde ve istediğiniz sonuca ulaşmada büyük önem taşımaktadır.

Av. İrem Pınar ÇAĞLAR