Sektörel gümrük denetimleri, gümrük uyuşmazlıklarına yönelik idari ve adli davalar gibi süreçler yükümlülerin gümrük ve dış ticaret işlemlerine ilişkin operasyonel faaliyetleri dışında ayrıca bu alana ilişkin hukuki danışmanlık almalarını gerekli kılmaktadır.
Uluslararası ticaret ve gümrük uygulamaları konusunda giderek daha da karmaşık hale gelen düzenlemeler, işletmeler için riskli çalışma alanları oluşturmakla birlikte bu düzenlemelere uyum sağlayamamak veya maliyetleri azaltan unsurları değerlendirememek işletmeleri olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda müşterilerimizin gümrük ve dış ticaret mevzuatı çerçevesinde oluşacak sorunlarına çözüm üretmeye yönelik hizmetler sunmaktayız.
gümrük ve dış ticaret mevzuatı ve uygulamaları ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti, gümrük işlemlerinde uyum denetimi, gümrük uyuşmazlıkları süreç yönetimi ve dava takibiyle dış ticarette risklerinizi minimuma indirmeyi hedefliyoruz. ortadan kaldırıyor ve gümrük ve dış ticaret alanında ihtiyaçlarınıza göre aşağıdaki alanlarda sizlere destek veriyoruz.