Aile hukuku denilince öncelikle boşanma davaları akla gelse de, boşanma haricinde de birçok alanı kapsamaktadır. Sosyoekonomik etmenlerin tetiklediği durumlar, aile içi ve aile dışı gelişmeler, miras, velayet gibi başlıca konuların içerisinde özellikle özel hayatın gizliliğini dikkate alarak aile hukuku konusunda etkin rol oynamaktayız.

NDT hukuk olarak aile hukuku alanında başlıca verdiğimiz hizmetler, bunlarla da sınırlı kalmamakla birlikte, şöyledir;

  •   Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davalarının takibi,
  •   Soybağı ile ilgili davaların takibi,
  •   Tazminat, nafaka ve mal rejimleri ile ilgili konuların takibi,
  •   Mal rejimlerinde eşlerin yasal haklarının takibi,
  •   Velayetin korunması/Velayete karşı oluşabilecek hukuki aykırılıkların giderilmesi,
  •   Aile içi şiddete ile ilgili tüm konuların takibi,
  •   Evlenilmeden önce, taraflar arasında yapılmak istenilen malvarlığı sözleşmeleri,
  •   Malvarlığı sözleşmeşmeleriyle ilgili danışmanlık hizmeti ile çözümler yaratılması,
  •  Mirasçılık belgesi, mirasın reddi ile miras ile ilgili tüm konuların takibi