NDT Hukuk uzman hukukçularıyla, inşaat ve gayrimenkul hukuku alanlarında hizmet vermektedir. İnşaat ve gayrimenkul hukuku geniş bir saha olup, birçok uyuşmazlık ve problem ile sıklıkla karşılaşılan bir alandır. Özellikle, kentsel dönüşüm kapsamında oluşabilecek uyuşmazlıkların giderilmesi hususunda süreci etkin bir şekilde yürüterek, gerekli tüm işlemlerin yapılmasını danışmanlık hizmeti olarak sağlamakla birlikte, mülkiyet hakkına yönelik olarak idarenin gerçekleştirdiği işlem ve eylemlerde oluşan hak kayıplarının önlenmesi noktasında kamulaştırmasız el atma ve kamulaştırma konuları dahil olmak üzere tüm arazi davalarında profesyonel hizmet vermekteyiz.

 

 • Gayrimenkul hukuku alanında başlıca verdiğimiz hizmetler;
 • Gayrimenkul Alım ve Satımı Çerçevesinde Danışmanlık Hizmeti Verilmesi,
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı İnşaat Sözleşmeleri,
 • Gayrimenkul projelerinin hukuki yönden incelenmesi
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri,
 • Gayirmenkul üzerinde ayni ve şahsi hak tesisi
 • Yabancıların mülk edinmesi
 • Tapu işlemlerinin yerine getirilmesi
 • Taşınmaz Tazminatı Davaları,
 • İstihkak Davaları,
 • Ortaklığın Giderilmesi Davaları,
 • Kira Bedeli Tespit Davaları,
 • Tahliye Davaları,
 • Kat Mülkiyetine İlişkin Davalar,
 • Müdahalenin Men-i Davaları,
 • Kentsel dönüşüm sebebiyle oluşan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Eser sözleşmesi hazırlanması ve sözleşmeye aykırılıkların giderilmesi,
 • Kamulaştırmasız el atma,
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması
 • Ecrimisil