Ticari hayatın olmazsa olmaz parçası olan borç-alacak ilişkisi çözümsüz hale geldiğinde en sık başvurulan hukuki olanak icra hukuku ve metotlarıdır. İcra hukuku departmanımızda, çözüm ya da çözümlere ilişkin en pratik ve makul yöntemleri tespit edip, uyuşmazlığa konu ticari ilişkiye etkin çözümler sunmayı temel prensip edinip her türlü hukuki bilgi ve desteği vermekteyiz.

Bu çerçevede karşılıklı değerlendirmeler yapıp, alacağa ulaşmak için yasalar çerçevesinde hukuksal açıdan tüm imkânlar seferber edilerek belirlenmiş makul yolların tespit edilmesiyle mümkün olan en hızlı şekilde, borçlu ile gerek yazılı gerekse sözlü temaslarda bulunularak, alacağın tahsili açısından olumlu dönüşler sağlamayı ilke edindik.

Borçlu açısından; borçluya yasal olarak tanımış olunan itiraz, şikayet, tespit ve dava haklarının zamanında, en makul olan yöntemle muhtemel hukuki sorun ya da sorunlar hakkında sıcak bilgilendirme ve danışmanlık sağlayarak borçların tasfiyesini ya da borçtan kurtulmanın gerçekleşmesini sağlamaktayız.