İdare hukuku, kişiler ve idari kurumlar arasındaki ilişkileri ve uyuşmazlıkları temel alan, herhangi bir işleyiş yahut idari bir kararın hukuka aykırılığı noktasında başvurulan merciidir. NDT Hukuk olarak, güncel idari mevzuatları sıkı sıkıya takip ederek, kamu ihaleleri hususunda etkin danışmanlık sağlayarak, idare hukuku alanında hizmetler vermekteyiz.

İdare hukuku alanında uzmanlıklarımız;

İptal Davaları,
Tam Yargı Davaları,
Kentsel Dönüşüm çözüm ve itilafları,
Kamulaştırmasız el atma,
Kamulaştırma