NDT hukuk, küçük, büyük ve orta ölçekli iş yerlerinin içerisindeki işveren ve işçiler arasındaki dinamikleri ayırt ederek, işveren ve işçilerin birbirlerine karşı hak ve yükümlülüklerini hassas biçimde değerlendirerek, iş kanunu kapsamında tarafların herhangi bir haksızlığa uğramalarını engellemek için titiz çalışmalar yürütmektedir. Özellikle, sıklıkla karşılaşılan hastalıklar ve iş kazaları bakımından işveren ve işçinin hukuki ve cezai sorumlulukları ile ilgili danışmanlık hizmetlerinin yanında, her türlü yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına, profesyonel şekilde çalışılmaktadır