Müvekkillerimize belirli bir konuda danışmanlık hizmeti verilmekle birlikte, öncelikli amacımız müvekkillerimizle kalıcı ve uzun vadeli ilişkilerin geliştirilmesi ve hukuki danışmalık hizmetlerinin ve hukuk hizmetlerinin sunulmasıdır. Bu durumda, müvekkillerimizi tanıyarak tüm ticari ilişkilerini genel olarak değerlendirme ve en uygun hukuki çözümü sunabilme imkânına sahip olabilmek adına sözleşmeler hukuku alanında aşağıdaki hususlarla sınırlı olmamak üzere gerekli tüm hukuki hizmetleri sunmaktayız:
Müzakerelerde danışmanlık;
Sözleşmelerin düzenlenmesi;
Sözleşmelerin incelenmesi ve gözden geçirilmesi;
Sözleşmeler hakkında danışmanlık;
Uyuşmazlık halinde dava açılması,
Alım ve Satım Sözleşmeleri;
Genel Satış Şartları,
Hizmet Sözleşmeleri,
Alt-İşverenlik Sözleşmeleri,
Acentelik Sözleşmeleri,
Tellâllık Sözleşmeleri,
İşbirliği Sözleşmeleri,
Dağıtım Sözleşmeleri ve dağıtım ağı organizasyonu (franchising sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmeleri, marka lisans sözleşmeleri),
Lisans Sözleşmeleri,
Ticari ilişkilerin takip edilmesi