Geniş bilgi birikimi ve ticari mevzuatlara hâkim olan yapımız ile, küçük ve orta ölçekli firmalardan büyük ölçekli firmalara kadar, şirketler hukuku ve ticaret hukukuna ilişkin her türlü konuda danışmanlık hizmeti vermekle birlikte, NDT hukuk uluslararası şirketlerin işleyişleri ve hukuki gerekliliklerini dikkate alarak günlük ve saatlik olarak danışmanlık hizmeti sunma konusunda önemli tecrübelere sahiptir. Mali danışman kadromuzun da ayrıca desteği ile, ticari yaşam içerisindeki riskleri öngörebilmekte, müvekkillerimize bu risklerin üstesinden gelebilmeleri konusunda etkin şeklide yardımda bulunmaktayız. Ayrica müvekkillerimize hibe ve teşvikler, ar-ge uygulamaları gibi pekçok alanda danışmanlık yapmakta, birleşme, devralma, ortak teşebbüsler ve stratejik iş ortaklıkları da dâhil olmak üzere çok geniş bir alanda müvekkillerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilmekteyiz. NDT Hukuk tarafından, şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması ve pay devirleri, ortaklar arası şirket idare sözleşmeleri, genel kurul kararlarının yönetimi ve iptali, hukuki altyapılarının hazırlanması, ticari faaliyetler çerçevesinde ilgili kamusal girişimlerde bulunulması, uygulamada sıkça karşılaşılan kıymetli evrak hukukuna dayalı çek, senet, poliçe gibi kambiyo senetlerinden doğan uyuşmazlıklar ve iptal davaları ile takiplerinin yürütülmesi, cari hesap, kira, alım-satım, kredi ve bu sözleşmelerden doğan davalar ile icra takiplerinin yürütülmesi konularında Türkçe ve İngilizce hizmet verilmektedir.