NDT Hukuk avukat ve Mali Müşavirlerden oluşan uzman kadrosuyla müvekkillerine Vergi Hukuku alanında farklı ve eksiksiz bir hizmet sağlamaktadır. Ndt hukuk, ulusal ve uluslararası anlaşmaları da değerlendirerek şirketlerin vergisel yönden yeniden yapılandırılmaları, vergi davalarının takibi, vergi incelemeleri sürecinde hukuki danışmanlık hizmeti ve olası vergi incelemelerinin önlenmesi için gerekli aksiyonların alınması, transfer fiyatlandırması, vergi planlaması, gümrük mevzuatı ve vergisel risk tespiti gibi birçok alanda savunma ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Vergi uyuşmazlıklarının yanında gümrük işlemlerinden doğabilecek her türlü uyuşmazlık hakkında danışmanlık ve dava takip hizmeti sunmaktayız.
Amacımız, kendimizi sizlerin yerine koymak ve aynı sorumluluk bilinciyle hukuksal konularda en uygun çözümleri üreterek sizlere destek olmaktır. Hizmetlerimiz, söz konusu ihtilafların çözüm sürecinde yalnızca görüş vermekten ibaret olmayıp uygulamada da müşterilerimizin sorunlarını çözmek için gerekli görüşme, ilgili kişilerle müzakere ve iletişimi yürütme fiillerini de kapsamaktadır.
Uygulamada en sık karşılaşılan ve hakkında geniş bilgi ve tecrübeye sahip olduğumuz uyuşmazlıklar ile bu uyuşmazlıklara istinaden sunduğumuz hizmetler aşağıda yer almaktadır.

• Vergi Hatalarında Düzeltme ve Şikâyet
• İhtirazi Kayıtla Beyan ve Dava Takibi
• Vergi İnceleme Danışmanlığı
• Mukteza Başvuruları ve Süreç Yönetimi
• Rapor Değerlendirme Komisyonlarında Müvekkilin Temsili
• Tarhiyat Öncesi ve Sonrası Uzlaşmalarda Müvekkilin Temsili
• İhtiyati Haciz ve Tahakkuk
• VUK 359. Madde Kapsamında Vergi Ceza Davaları Takibi (Vergi Ceza Hukuku)
• Vergi Davaları Takibi
• Gümrük Davaları Takibi ve Gümrük Uzlaşmalarında Müvekkilin Temsili
• Gümrük Denetimi
• Gümrük İnceleme Danışmanlığı
• Gümrük İşlemlerinde Süreç Yönetimi